+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine (8h)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab eristada enamlevinud pinnakatteid ja teab kuidas neid puhastada igapäevase töö käigus.

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

  • Teab erinevaid pinnakatteid ja suudab neid eristada töökeskkonnas.
  • Teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära ja arvestab sellega hoolduskoristuses ning suurpuhastuses
  • Teab peamisi riske eripuhastustöödes ja oskab neid vältida

dots

Koolituse sisu:

  • Enimkasutatavate pinnakatete omadused
  • Pinnakattematerjali eripärast lähtuvalt hoolduskoristus, suurpuhastus ja eripuhastustööd.
  • Enamlevinud koristuslikud vead eripuhastustöödel ja nende vältimine.

Sihtrühm: eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, kvaliteedijuhid, haldurid, puhastusvaldkonna töötajad

Õppe alustamise tingimused: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppe kogumaht: 8 tundi,

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpet. Õppe käigus toimub rühmatööd, ja praktilisi katseid.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: loeng, dialoogid, rühmatööd, katsed jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumisaeg: 19.10.2022 (eesti keeles); 21.09.2022 (vene keeles)

Hind: 150 € + käibemaks 20%