+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Levinumate eripuhastustööde teostamine praktiliselt (16 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija omab teadmisi eripuhastustööde teostamise erinevatest võimalustest ja oskab neid praktiliselt teostada

Sihtrühm: Alustavate eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid

Õppe alustamise tingimused: Eelduskoolitused on “Levinumad pinnakattematerjalid ja nende hooldus ” või  „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“ või valdkonna-põhine kogemus

Õppe kogumaht: 16 tundi, millest 3 tundi on auditoorne ja 13 tundi praktikat

Õppekeskkond: Kaasaegne töökeskkonna objekt

Õppevahendid: Kaasaegsed koristustarvikud, -masinad ja -ained. Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Praktiline õpe toimub töökeskkonnas objektil koolitaja juhendamisel

Õpiväljundid - koolituse läbinu:

  • Mõistab eripuhastustööde teostamise eripärasid ja oskab nendega arvestada
  • Teab erinevaid võimalusi pinnakattematerjali kaitsmiseks (vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine ) ja oskab neid praktiliselt teostada
  • Tunneb eripuhastustööde teostamiseks vajalikke puhastusaineid ja koristusmasinaid ja oskab neid tööprotsessis kasutada
  • Teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
dots

Koolituse sisu:

  • Eripuhastustööde planeerimine ja riskide vältimine
  • Erinevad kaitsemeetodid - vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine
  • Erinevate koristusmasinate kasutamise võimalused- põrandahooldusmasin, HS-põrandahooldusmasin, surveloputusmasin, veeimur

 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 3 tundi loeg, 13 tundi praktilised tegevused pinnkattematerjalide kaitsmiseks

Hindamismeetodid: puuduvad
Hindamiskriteeriumid: puuduvad
Väljastatavad dokumendid: tõend, kui õppija võttis osa õppetööst

Koolitaja: Rita Selgis
Toimumisaeg: 26.-27.10.2022 (eesti keeles), 01.-02.12.2022 (eesti keeles), osalejate piirarv kuni 8 inimest

Levinumate eripuhastustööde teostamine praktiliselt (16 tundi) – Hind: 240 € + käibemaks 20%