+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastusteenindaja algteadmised
(8 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad, koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad
Õppe kogumaht 8 tundi
Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga, hea valgustuse ja wifi ühendusega või ettevõtte e-õppe keskkonnas
Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust
Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 5 tunni jooksul.

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada
 • teab erinevaid koristustarvikuid ja nende kasutusala
 • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile
 • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
dots

Koolituse sisu:

 • Koristamise eesmärk
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
 • Koristustekstiilid ja nende hooldus
 • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis

 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.                              E-õpe: veebiloeng reaalajas 5 tundi ja iseseisev töö videotega 3 tundi.


Hindamismeetodid: puuduvad
Hindamiskriteeriumid: puuduvad
Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tõend, kui õppija täitis iseseisvad tööd.

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumise aeg - 06.10.2022 (eesti keeles); 13.09.2022 (vene keeles)

Pakume koolitust nii eesti kui ka vene keeles

Puhastusteenindaja algteadmised – Hind: 110 € + käibemaks 20%