+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastusteenindaja algtõed (8 tundi)

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja läbiv kompetents B.2.6. 

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad, koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad
Õppe kogumaht 8 tundi
Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga, hea valgustuse ja wifi ühendusega
Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust
Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

  • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid
  • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
  • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada
  • teab erinevaid koristustarvikuid ja nende kasutusala
  • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile

dots

Koolituse sisu:

  • Koristamise eesmärk
  • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
  • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
  • Koristustekstiilid ja nende hooldus
  • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis

 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamisõlesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
Hindamismeetodid: puuduvad
Hindamiskriteeriumid: puuduvad
Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õppija võttis osa õppetööst

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumise aeg -

Pakume koolitust nii eesti kui ka vene keeles

Puhastusteenindaja algtõed – Hind: 90 € + käibemaks 20%