+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana (8 tundi) 

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kompetentsid B2.1.-B.2.4, B.2.4 ja B2.7

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi puhastustööde juhi töö kontekstis.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algtõdede läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppe kogumaht 8 tundi
Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, mis on varustatud vajaliku tehnikaga ja wifi ühendusega või ettevõtte e-õppe keskkonnas.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.


Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalkeskkonnas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiõpet iseseisvalt veebikeskkonnas 5 tunni jooksul.

 Õpiväljundid - koolituse läbinu:

  • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös
  • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana
  • teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
  • mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades

dots

Koolituse sisu:

  • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine
  • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana
  • Puhastustööde reaalsed mõjutegurid ja reaalne tööaeg
  • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine

 

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine.

E-õpe: veebiloeng reaalkeskkonnas 5 tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 tundi.

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tõend, kui õppija täitis iseseisvad tööd.

Koolitaja: Rita Selgis

Koolituse toimumise aeg: - 18.01.2022 (eesti keeles, e-õpe)

Pakume koolitust nii eesti kui ka vene keeles

Puhastustööde juht tööprotsesside juhtijana – Hind: 100 € + käibemaks 20%