+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Rita Selgis

Rita Selgis

Stell Eesti AS koolitusjuht

Omab kogemust puhastusvaldkonnas juba alates 2005. aastast. Koolitajana on tegutsenud alates 2009. aastast.

Haridus
Tartu Ülikool haridusteaduse bakalaureus kutseõpetaja eriala

Lisaks

  • Täiskasvanute koolitaja, tase 6
  • Puhastusteenindaja I,II kutsetase
  • Kahjuritõrjuja, tase 4
  • Standardi EVS 914:2012 "Koristustööde kvaliteedi kokkuleppimine ja hindamine" (INSTA 800), tase 3 ja tase 4

Täiendõppe projektid

2016-2018 Projekt HIT (Hospital cleaners Innovative Training- Haigla koristajate innovatiivne väljaõpe)

2015-2017 Projekt SAFHY (Safety and hygiene, safer environment - Ohutus ja hügieen, turvalisem keskkond)

2014-2016 Projekt CIH (Cleaning in healthcare - Tervishoiuasutusete koristamine)

Osalenud „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ programmi raames puhastusvaldkonna õppematerjalide retsensendina.

Koolitab eesti ja vene keeles

Kontakt koolitused@stell.ee ja telefon 55507885