+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Pälvisime märgise „Austame erinevusi“ kolmandat korda

Selle aasta sügisel tunnustas Eesti Inimõiguste Keskus kvaliteedimärgiga “Austame erinevusi” 49 tööandjat, kes on võtnud fookusesse mitmekesisuse ja kaasatuse edendamise oma organisatsioonis.

Stell Eesti AS pälvis tunnustuse juba kolmandat korda. Mitmekesisus on orgaaniliselt põimunud Stell Eesti tegevustesse juba ajast, mil Stell kuulus rahvusvahelise ettevõtte ISS koosseisu.  Mitmekesisuse põhimõtted on integreeritud ettevõtte personalistrateegiasse ja sellest lähtume oma inimeste värbamisel ja hoidmisel.

Stelli värbamistegevuses ja personali valikul ning sellele järgnevates tegevustes lähtutakse alati mitmekesise töötajaskonna loomise põhimõtetest. Mitmekesiseks peame kollektiivi, kus töötavad erinevas vanuses, hariduse, rahvuse, soo, füüsilise või vaimse eripära ja mõne muu eripäraga inimesed. Nad on kõik meile ühteviisi väärtuslikud ja tööle oodatud. Omalt poolt püüame pakkuda igaühele sobivat töökohta.

Peame oluliseks teineteise austamist ja lugupidamist ning usume, et mitmekesisus rikastab ning loob parema pinnase erinevate ideede tekkimiseks.

Meie personalijuhi Nele Sinnepi sõnul koostasid nad märgise taastõendamiseks juhtgrpiga mitmekesisuse tegevuskava ja analüüsisid, mis nende aastate jooksul tehtud on. „Paljuski tundus justkui paigas olevat… Juba enne märgise saamist oleme olnud ettevõtte, kes on strateegiliselt tegelenud vähenenud töövõimega inimeste värbamisega. Väärtustava mõtteviiside edasi andmise teemalised koolitused juhtidele ning  traditsiooniline mitmekesisuse päeva ja ühisürituste korraldamine töötajatele,“ rääkis personalijuht. „Seekordne tunnustus ongi meie jaoks järjepidev ning teadlik tegelemine mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel ettevõttes. Soovime, et iga meie tulevane organisatsiooni liige tunneks ennast väärtustatuna ja tunneks ise vajadust selle nimel panustada!“ lõpetas personalijuht Nele Sinnep.

Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös sotsiaalministeeriumiga.

Fotod: Raul Mee