+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Energiatõhusus

Hoonete energiatõhusususe üldine eesmärk on energia tõhusam kasutus ja energia lõpptarbimise vähendamine.

Hoonete energiatõhususe valdkonna eesmärgid seatakse Euroopa Liidu direktiividega.
Uute direktiivide eesmärkidega peaks eluhoonete energiatõhususe klass 2030. aastaks olema vähemalt E ja 2033. aastaks vähemalt D (skaalal A–G, millest viimasesse kuulub 15% liikmesriigi halvima energiatõhususega hoonetest). Mitteeluhooned ja üldkasutatavad hooned peavad jõudma samale tasemele vastavalt 2027. ja 2030. aastaks.

Hoonete energiatõhususe parandamine hõlmab endas ka kasvuhoonegaaside heite vähendamist, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamist, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimiste ning taastuvenergia kasutuse edendamist.

Meie eksperdid lähenevad hoonetele terviklikult, et energiatõhusus tagaks lisaks energiasäästule ka hoonete pikaealisuse ja hea sisekliima.

Eesmärgid:

  • Madalamad energiakulud: energiatõhus hoone vajab vähem kütet, jahutust, valgustust ja elektrit, seega saate arvestada madalamate kuludega.
  • Parem sisekliima: energiatõhus hoone tagab optimaalse temperatuuri, niiskuse, ventilatsiooni ja valgustuse, mis aitavad kaasa inimeste heaolule, tervisele ja produktiivsusele.
  • Väiksem keskkonnamõju: energiatõhus hoone aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja tagab jätkusuutlikuma ühiskonna.
  • Suurendab hoonete väärtust: energiatõhusus suurendab hoonete väärtust, muutes need atraktiivsemaks nii investoritele kui ka üürnikele.
dots