+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Energiamärgis

Energiamärgis näitab hoone energiatarbimist. Energiamärgise väljastamisel võetakse arvesse energia, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms. Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või hoone osadel, mida soovitakse müüa või üürida ning müüja või üürileandja peab tehingu toimumisel võimaldama ostjal või üürijal energiamärgisega tutvuda. Meie energiatõhususe spetsialistid arvutavad nii hoone kaalutud energiakasutust (KEK), kui ka energiatõhususarvu (ETA).

Energiamärgis hõlmab:

  • Energiamärgise koostamine vastavalt määrusele nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele"
  • Hoone kavandamise varajases staadiumis võimalus simuleerida erinevaid lahendusi ja anda hinnangut nende mõjule energiamärgisele
dots