+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Energiasimulatsioonid

Hoone energiasimulatsiooni mudel annab ülevaate kogu hoone energiatarbimisest. Saadud tulemused võimaldavad detailsemalt keskenduda valdkondadele, kus energiakulu osakaal on liiga kõrge. Simulatsioonimudeliga saab võrrelda kõikide parendusmeetmete mõju hoone energiatarbimisele ja annab detailse lähteinfo tasuvusarvutuse teostamiseks.

Energiasimulatsioonide hulka kuuluvad:

  • Projektdokumentatsiooni põhjal hoone 3D simulatsioonimudeli koostamine
  • Erinevate parendusmeetmete mõju hindamine hoone energiakasutusele
  • Võimalus kontrollida olemasolevate tehnosüsteemide võimsuseid ja anda hinnang nende vastavusele hoone reaalsele kasutusele. Näiteks kütte- ja jahutusvõimsused jne
dots