+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Hoone energiatõhususe analüüs

Järjest karmistuvad Euroopa Liidu direktiivid ja klientide teadlikkuse tõus energiatõhususe teemal nõuavad ka olemasoleva kinnisvara energiatõhustamist. Meie suurte teadmistega eksperdid aitavad välja selgitada hoone energiatõhususe parendusmeetmeid, mõeldes samal ajal ka hoone jätkusuutlikule majandamisel ja elukaarele.

Hoone energiatõhususe analüüsi alla kuuluvad:

  • Olemasoleva projektdokumentatsiooniga tutvumine ja vajadusel selle digitaliseerimine
  • Hoone energiatarbimise andmete esialgne analüüs
  • Hoone halduriga ja kasutajatega hoone võimalike murekohtade kaardistamine
  • Soovi korral KEK või ETA energiaarvutuse koostamine ja hoone energiamärgise väljastamine
  • Hoone tehniline ülevaatus, süvenedes tehnosüsteemidele ja hoone konstruktsioonidele
  • Termograafia - välispiirete ja avatäidete soojapidavuse kontrollimine
  • Hoone energiatõhusamaks muutmise parendusmeetmete paketi väljatöötamine
dots