+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Kvaliteet, keskkond ja töötervishoid

Stelli juhtimissüsteem on tunnustatud vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 nõuetele. Integreeritud juhtimissüsteem tähendab, et suudame klientidele pakkuda kokkulepitud kvaliteediga, keskkonnasõbralikke teenuseid, pidades samal ajal oluliseks nii kliendi kui meie töötajate töö- ja terviseohutust.

Soovides pakkuda kliendile efektiivset ja usaldusväärset teenust uurime põhjalikult tema vajadusi ning nõudmisi. Suhtleme kliendiga ausalt ja otsekoheselt, oleme ettevõtlikud uute lahenduste pakkumisel ja peame kinni oma lubadustest. Erialateadmiste edasiandmiseks ja kaasajastamiseks viime pidevalt läbi kõikide tasandite töötajate koolitusi.

Stelli kvaliteedialased juhtpõhimõtted:

Pakkuda klientidele kõrgekvaliteetseid kinnisvarakeskkonna juhtimise teenuseid, tagades oma tegevuste pideva parendamise. Pakkuda kinnisvarakeskkonna alast koolitus-teenust ja konsultatsioone, eesmärgiga panustada valdkonna arengusse.

Stelli keskkonnaalased juhtpõhimõtted:

Tagada kõrge töö- ja keskkonnaalane teadlikkus. Kasutada parimaid töömeetodeid ja kaasaegset tehnikat. Tagada pidev seire õiguslike nõuete täitmise üle. Tagada välipuhastuse ja haljastustööde keskkonnaalane vastavus ning ellu viia ja dokumenteerida parendustegevusi negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks.

Stelli töötervishoiu- ja tööohutuse alased juhtpõhimõtted:

Tagada turvaline ja ohutu töökeskkonna loomine ja säilitamine kõikides tegevuspaikades, rakendades meetmeid tööõnnetuste ja tervisekahjustuste riskide hindamiseks, ennetamiseks ning ärahoidmiseks. Pöörata enda ja klientide töökorralduses tähelepanu töökeskkonna riskide ja ohtude põhjuste minimeerimisele. Järgida kõiki kehtivaid ohutusega seotud seadusi, määrusi ja eeskirju.