+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Vastutustundlik ettevõte

Me usume kindlalt, et ettevõtte pikaajaline edu sõltub äritegevuse sotsiaalsest, keskkonnaalasest ja majanduslikust tasakaalust. Kohustume panustama majanduse jätkusuutlikku arengusse ja vastutustundlikesse äripraktikatesse järgnevaga:

Töö- ja inimõigused, töötervishoid

 • Anname kõikidele inimestele võrdse võimaluse siseneda tööturule.
 • Teeme koostööd töötajate, kohaliku kogukonna ja ühiskonnaga laiemalt, et parandada töötajate elujärge viisil, mis on majanduse ja meie ettevõtte jaoks jätkusuutlik.
 • Tagame ausa ja võrdse kohtlemine ning välistame diskrimineerimise ja ahistamise.
 • Juurutame tööajast kinnipidamise põhimõtte.
 • Väldime lapstööjõu kasutamist.
 • Tagame töötajatele korralikud töötingimused ja ohutu töökeskkonna.
 • Pakume töötajatele koolitusvõimalusi vastavalt nende tegevusvaldkonnale.
 • Austame töötajate privaatsust ja kaitseme vastavasisulisi andmeid.

Ärieetika

 • Äritegevus on seaduslik.
 • Konkurents on aus ja põhineb ainult meie teenuste headel külgedel.
 • Võitleme korruptsiooni ja altkäemaksu vastu.
 • Meie tegevused on korraldatud vastavalt headele ettevõtte juhtimistavadele.
 • Tagame, et kõik ettevõtte sotsiaalsed, keskkonnaalased ja moraalsed kohused peegelduvad selles, kuidas käitutakse klientide, tarnijate ja teiste sidusgruppidega.

Käitumiskoodeks

Korruptsiooni ja äraostmise vastasus

 • Meie ettevõte on korruptsiooni ja äraostmise vastu.
 • Teostame ärilist konkurentsi õiglastel tingimustel ja ainult oma teenuste heaks.
 • Meil on rangelt keelatud igasugused isiklikud tasud, altkäemaksud või pistised klientide, varustajate või ametnike vahel.
 • On lubamatu võtta vastu kingitusi või preemiaid äripartneritelt - v.a juhul, kui see on tavapärane antud keskkonnas ja tagasihoidliku väärtusega.

Suhted äripartneritega

 • Meie teenuste teostus vastab kliendile kuuluval alal määratud kvaliteedi-, tervise- ja ohutusnõuetele.
 • Me austame kliendi privaatsust ja kaitseme vastavasisulisi andmeid.
 • Me anname kliendi kaebused kiiresti edasi ja arvestame neid kui väärtuslikku panust pidevalt paranevasse kõrgesse teenuse kvaliteeti.

Konkurentsiseaduste järgimine

 • Me ei sõlmi kokkuleppeid konkurentidega hindade kindlaks määramiseks, teenuste, müügikvootide või turgude jagamiseks.
 • Me ei tegele konkurentidega salakokkulepete sõlmimisega ega kokkuleppe alusel informatsiooni vahetamisega.
 • Me ei aruta konkurentidega konkurentsiküsimusi (nagu hinna kujundamine, allahindlused, müügitingimused jms)