+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Me oleme kinnisvara-
keskkonna juhtimise
ettevõte

  • Pakume terviklahendusena kõiki kinnisvara korrashoiu ja haldusega seonduvaid teenuseid.
  • Arendame oma teenuseid pidevalt, et pakkuda kõige kaasaegsemaid, efektiivsemaid ja keskkonnasõbralikumaid lahendusi.
  • Austame ja väärtustame oma töötajaid, kuulame neid ja pakume häid arenemisvõimalusi.
  • Hindame ausust, arukust ja aktiivsust ning kanname neid väärtusi kõigis enda tegemistes.
Group 16