+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Tehnohaldusteenus

Hästi hooldatud tehnosüsteemid loovad kindlustunnet ja meelerahu.

Meie spetsialistid oskavad probleeme ennetada ning pakkuda välja uuendusmeelseid lahendusi. Stell aitab pikendada tehnosüsteemide eluiga läbi korraliste hoolduste ning luua meeldiva sisekliima läbi tehnohalduse.

Tehnohaldusteenus hõlmab tervikut, mille eesmärgiks on seista hoone hea tervise eest:

 • BMS süsteemide kaughaldamine, monitoorimine
 • Tellimuste haldamine ja raporteerimine läbi IT-lahenduste
 • Digitaalsete hooldusraamatute loomine ning hoidmine
 • Kaughaldusseadmete seadistamine, süsteemide töö optimeerimine
 • Häirete tuvastamine, tehniku saatmine objektile
 • Energiakulude optimeerimise juhtimine, tellija nõustamine
 • Energiakulude analüüs
 • Remonttööde korraldamine

Teostame tehnohooldust pea kõikidele hoone tehnosüsteemidele:

 • Krundi rajatised
 • Ehitise põhitarindid
 • Hoone siseruumide tarindid
 • Küttesüsteemid
 • Veevarustussüsteemid
 • Kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemid
 • Ventilatsioonisüsteemid
 • Kliimaseadmed
 • Hooneautomaatika
 •  Gaasipaigaldis ja erigaasivarustus
 • Suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemid
 • Elektripaigaldised, käidukorraldus
 • Eriseadmed ja -süsteemid (näiteks liftid, generaatorid, kondensaatorseadmed)
 • Turvasüsteemid (ATS, häireseadmestik, jälgimisseadmestik, läbipääsu kontrollsüsteemid)
 • Automaatne tulekustutussüsteem
dots

Ööpäevaringne avariidispetšerteenus numbril 661 8000

Ööpäevaringne klienditeenidus tagab üle Eesti erinevate igapäevaste pisiprobleemide ja avariiliste väljakutsete registreerimise ning informeerib toimunust koheselt kõiki vajalike osapooli (klient, haldur, hooldusvanem, hooldustehnik).