+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

pattern1

Terviklahendus

Terviklahendusega pakume kõikvõimalikke erinevaid teenuseid, mis on seotud kinnisvarakeskkonna juhtimisega. Terviklahendus töötatakse välja spetsiaalselt koostöös kliendiga, et leida kõige mõistlikum mudel kinnisvara haldamiseks.

Kinnisvara omanikud on tihti valiku ees, kas tegeleda ise kinnisvara haldamisega, palgata oma meeskond või osta vajalikud teenused sisse. Meie eesmärgiks on pakkuda garanteeritud kvaliteedi, hästi juhitud riskidega alternatiivi kliendi palgal olevale meeskonnale, et klient saaks keskenduda oma põhitegevusele.

Terviklahenduse keskne roll on kvalifitseeritud halduril, kelle eesmärgiks on kliendi vara eest hoolitsemine ja selle parendamine.

Meie haldur:

  • hoiab korras kliendi kinnisvara tervikuna, sõlmides vajalikud lepingud
  • korraldab hoone puhastuse, seadmete hoolduse, välisterritooriumi korrashoiu ja valve
  • jaotab kommunaalkulud rentnike vahel ja esitab arved
  • otsib tühjadele pindadele rentnikud
  • juhib remonttööde projekte
  • hoiab korras hoone dokumentatsiooni
  • esitab perioodilise tegevusaruande
  • koostab või annab sisendi halduse ja hoolduse eelarveks
dots