+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Kliendikogemuse uuringu 2023 kokkuvõte

Kliendid soovitavad Stelli

Stell viib iga-aastaselt läbi kliendikogemuse uuringut oma suurklientide hulgas. Uuringu eesmärgiks on mõõta klientide rahulolu ja kogemust meie ettevõtte teenuste kasutamisel. Uuringu valimi määramisel ja küsimustiku koostamisel lähtume rahvusvahelisest metoodikast, mille üheks oluliseks mõõdikuks on klientide soovitusindeks ehk Customer Net PromoterScore (cNPS). Soovitusindeks näitab meile lojaalsete klientide suhtarvu.

Hea meel on tõdeda, et hoolimata keerulistest aegadest maailmas ja Eesti majanduses, oleme säilitanud klientide usalduse.  Võrreldes 2022. aastaga on klientide soovitusindeks ja keskmised hinded kõikidele teistele küsimustele tõusnud.

 

Professionaalsus, teenuste järjepidevus ja kvaliteet

Stell panustab jätkuvalt teenuse juhtide ja põhitöötajate professionaalsuse tõstmisele. 2023. aastal sai hoo sisse Stelli koolitus- ja kompetentsikeskus, mis tänaseks on nii Töötukassa kui Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu koostööpartneriks. Teame, et teenustega rahulolu algab pädevatest juhtidest ja pühendunud töötajatest. Koolitame nii oma töötajaid kui kliente ja koostööpartnereid, et koos suuta ennetada Teie kinnisvaraga seonduvaid probleeme. Lõppeval aastal on meie koolitus- ja kompetentsikeskus läbi viinud 80 erinevat koolitust, kus on osalenud 566 Stelli töötajat ja 98 inimest väljapoolt organisatsiooni.

Oleme astunud mitmeid teisigi samme, aitamaks klientidel veelgi paremini lahendada kinnisvaraga seotud väljakutseid. 2022. aastal arendati ja sel aastal juurutati Stelli tellimuste ja tehnohoolduse plaaniliste tööde ohjamise tarkvara Saago, et viia meie teenuste planeerimine ja seire ning seeläbi ka kvaliteet järgmisele tasemele.

Aastasse 2023 jääb ka projekt, kus Stelli valdkonnaspetsialistid andsid soovitusi juba kliendi ehituse eelprojekti käigus, eesmärgiga vähendada hoone valmides selle ülalpidamiskulusid.

Lubame, et jätkame ka järgnevatel aastatel meie töötajate ja ettevõtte arendamist, et tagada järjepidevalt kõrgetasemeline teenus ja aidata kaasa teie ettevõtte äritegevusele.

Kaunis aasta lõppu ja edukat uut aastat 2024!