+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Kasvav Stell ujus kriisi ajal vastuvoolu

Mullu puhastusvaldkonnas müügitulu kasvatanud Stell Eesti hindas majandusaasta aruandes eriolukorra negatiivset majanduslikku mõju ettevõtte käibele 600 000 euro suuruseks. Sellele vaatamata kinnitab ettevõtte finantsjuht, et üldist majanduspilti vaadates ujuti kriisi ajal pigem vastuvoolu: loodi uusi töökohti ja tugevdati ettevõtet väljaspool Tallinna.

Stell Eesti AS (endine ISS Eesti AS) on kinnisvarakeskkonna juhtimise ettevõte. Stell osutab kinnisvara korrashoiu teenuseid kogu Eestis ning omab esindusi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Viljandis, Haapsalus ja Kuressaares.

„2019. oli ettevõtte jaoks suur muutuste aasta. Rahvusvaheline ISS väljus Eesti turult ning müüs ISS Eesti AS. Augustist 2019 viidi lõpule ostu-müügitehing, mis tähendas, et ISS Eesti AS vahetas omanikku ja ei kuulunud enam rahvusvahelisse ISS kontserni. Peale ostu-müügi tehingut valmistati ette uue brändi turuletoomist ning tütarettevõtete ja emaettevõtte ühendamist,“ selgitavad ettevõtte juhid Kaur Õllek, Margus Välling ja Mikk Sillamaa majandusaasta aruandes.

Uue nime ja brändiga tegutsetakse alates jaanuarist 2020.Samuti ühendati Stelliga emaettevõtted Ancora Investment, ISS Haldus ja sõsarettevõte HA&HO Kinnisvarateenused.

  1. aastal teenis Stell Eesti 21,23 miljoni eurose käibe juures 0,74 miljonit eurot tegevuskasumit. Mullusega võrreldes kasvas ettevõtte müügitulu 8,67% ja tegevuskasumi rentaablus oli 3,5 %, kahanedes aastaga 0,47 protsenti.

Stelli sihtrühmaks on kinnisvara omanikud, kellele pakutakse kõiki kinnisvara korrashoiuga seotud teenuseid. Mullu moodustas müügitulust puhastusteenuse osutamine 75,1%, haldus- ja hooldusteenuse osutamine 22,9% ning teised teenused kokku 2%.

  1. aastal oli ettevõtte müügitulu 19,54 miljonit ja tegevuskasum 0,78 miljonit eurot.

„Kasv tuli peamiselt puhastusvaldkonnast: nii olemasoleva kliendi kasvatamisest kui ka uute klientide lisandumisest. Nii bruto- kui ärikasumi rentaablus langes, peamiselt tööjõukulude kasvu tõttu, mille tingis üha kõrgem töötajate palgaootus ning väga madal töötusemäär. Sellest tulenevalt oli ettevõtte üheks suurimaks väljakutseks tööjõu leidmine, millele lisandus ka tööjõu voolavuse vähendamine,“ seisab majandusaasta aruandes.

 

Lepingujärgne maht taastatud

Märtsist maini kestunud eriolukord avaldas Stelli tegevusele olulist mõju. Aprillis valminud majandusaasta aruandes hindasid ettevõtte juhid mõju suurusjärguks käibele koguni 600 000 eurot, mille üheks oluliseks tegurina nimetati turismisektori kokku kukkumist ning valitsuse tegevuspiirangute kehtestamist erinevatele ettevõtetele ja kultuuriasutustele.

“Nii nagu enamikku meie valdkonna ettevõtteid, mõjutas eriolukord ka Stelli tegevust kindlasti oluliselt. Mitmed meie kliendid ei saanud äri tavapärasel kujul teha ning sellest tulenevalt oli meie teenus neile lühiajaliselt kas osaliselt või täielikult peatatud. Meie eesmärk teenusepakkujana oli eriolukorra ajal säilitada olemasolevaid lepinguid, olla paindlikud ning leida mõlemale poolele sobivaid lahendusi – sellest tulenevalt peatasime või vähendasime ajutiselt töömahtu, muutsime teenuse kontseptsiooni ja põhifookust, andsime klientidele võimaluse vaadata lepinguid üle ja vajadusel muuta,” ütles ettevõtte finantsjuht Kaur Õllek.

Eriolukorrast tulenevalt Stelliga ühtegi suuremat müügilepingut lõpetatud ei ole ning peaaegu kõik eriolukorra ajal peatatud või vähendatud lepingud on tänaseks lepingujärgse mahu taastanud.

“Kui aprilli keskel koostatud majandusaasta aruandes prognoosisime eriolukorra mõjuks 2020. aasta käibele umbes 600 000 eurot, siis seda arvesse võttes on käesoleva aasta esimese seitsme kuu käive sisuliselt võrdne eelmise aasta sama perioodiga,” ütles Õllek.

“Eriolukorrast tulenevalt me inimesi koondama ei pidanud ning ka täna me selleks vajadust ei näe. Üldist majanduspilti vaadates ujusime kriisi ajal pigem vastuvoolu, sest lõime uusi ametipositsioone ning tugevdasime ettevõtte võimekust, kompetentsi ja turupositsiooni Tallinnast väljaspool. Ka täna oleme jätkuvalt loomas uusi ametikohti. Meie eesmärk on pakkuda ise klientidele teenuseid, mida varasemalt sisse oleme ostnud, et vähendada allhangete osa meie äris. Mida lühem on meie allhangete ahel, seda paindlikumad saame teenusepakkujana olla, et teenuse sisu kiirelt korrigeerida ja vajadusel ressursse ümber planeerida.”

Eelmise aruandeaasta lõpus töötas ettevõttes 989 töötajat, aastaga töötajate arv kahanes 2 võrra. Tööjõukuludeks maksis ettevõte enam kui 12,7 miljonit eurot ja soetas materiaalset põhivara 2,34 miljoni euro eest.

 

Neelas alla Balti Haldusgrupi

Ettevõtte 2020. põhieesmärgiks on kinnitada Stelli brändi Eesti kinnisvara korrashoiu sektoris. „Sarnaselt 2019 aastale on kindlasti ka 2020. aastal tähelepanu keskmes Eestis valitsev tööjõupuudus ning sellest tulenev palgakasvu ootus. Stelli eesmärk on leida jätkusuutlik lahendus töötajate voolavuse vähendamiseks ning töötajate rahulolu tõstmiseks,“ kirjutavad juhid.

Stelli eesmärk on pakkuda klientidele kinnisvara keskkonna juhtimise terviklahendust, et täita võimalikult suurt hulka kinnisvaraga seotud vajadustest – nii heakorra, ärihalduse, tehnohoolduse, elamuhalduse kui erinevate tugiteenuste vallas,” ütles Õllek.

Tänavu juulis ostis Stell 2015. aastal asutatud Balti Haldusgrupp OÜ, mis pakub kinnisvara haldus- ja hooldusteenuseid Balti riikides. Ettevõttes töötab 65 inimest, kelle seas nii puhastusteenindajad kui kinnisvarahaldurid.

Stell Eesti tegevjuhi Mikk Sillamaa sõnul on liitumine osa Stelli äristrateegiast, mis näeb lähiaastatel ette firma tegevuse laienemist nii Eestis kui teistes Balti riikides. „Haldusteenuse turg on konsolideerumas igal pool maailmas ja liikumas suuremate teenusepakkujate kätte. Eestis on need trendid alles lapsekingades, aga soovime olla nende protsesside eestvedaja ja ise kaasa aidata arendavatele muutustele turul,“ sõnas Sillamaa.

Balti Haldusgrupi kõik töötajad liituvad Stelli teenusüksustega. Ka jäävad Balti Haldusgrupi klientidele kõik lepingud kehtima, kuid muutub teenusepakkuja ärinimi.

 

Sama artikkel ilmus portaalis Kinnisvarauudised 12.08.2020 https://www.kinnisvarauudised.ee/majandustulemused/2020/08/12/kasvav-stell-ujus-kriisi-ajal-vastuvoolu