+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Stell pälvis vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise

Peaasi.ee andis esmakordselt välja vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgised. Kokku väljastati märgis 126-le organisatsioonile. Märgised anti välja kolmel tasemel, kuld-, hõbe- ja pronkstase, mis näitab organisatsioonis vaimse tervisega teadlikult tegelemise taset. Meie organisatsioon pälvis vaimset tervist väärtustava organisatsiooni pronkstaseme.

See on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud. Selle organisatsiooni töötajad oskavad väärtustada enda ja teiste vaimset tervist.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, vaimse tervise probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Teada on, et vaimse tervise häireid saab, kas ennetada või varase sekkumisega tervisekahjusid vähendada. Igaühel on võimalik oma enesetunnet paremaks muuta. Tuleb vaid leida selleks sobivad tööriistad.

Kuidas meie organisatsioon vaimset tervist toetab?

Stell toetab aktiivset liikumist ja sportimist läbi sporditoetuse juba aastaid. Lisaks toimub kontoris iga teisipäevane ühine virgutusvõimlemine ning käime koos võrkpalli trennis. September on Stellis pühendatud aktiivsele liikumisele – sammulugemise väljakutsed, ühised matkad ja treeningud.

Võimaldame töötajatele osaleda programmis Võõras Sõber, mis on ainulaadne tööstressi ja läbipõlemist ennetav nõustamisformaat, mis näeb ette kuni kolmetunnise konfidentsiaalse nõustamissessiooni töötajale tööandja kulul vastavalt vajadusele.

Vaimse tervise hoidmiseks töökohal on mitmeid võimalusi, mida saab rakendada nii individuaalsel, meeskondade, juhtide kui ka organisatsiooni tasandil. Me oleme uhked, et oleme saanud vaimset tervist väärtustava organisatsiooni pronkstaseme märgise ja jätkame oma töötajate heaolu parandamist kõigil tasanditel.

Nimekirja kõigist tunnustatud organisatsioonidest leiab siit: https://peaasi.ee/vaimse-tervise-margis/