+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Liitusime tervist edendavate töökohtade võrgustikuga

Stell on alates märtsist 2022 tervist edendavate töökohtade võrgustiku (TET) liige.

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Tervise Arengu Instituut koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi alates 2006. aastast.

Tervist edendavad tegevused planeeritakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.

TET-võrgustiku eesmärgiks on:

  • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
  • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
  • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Stell lähtub TET-võrgustiku väärtustest ja põhimõtetest. Oleme orienteeritud töötajate heaolu parandamisele, keskendudes  inimeste vajadustele ja ootustele tervise suhtes. Sealjuures pöörame väga suurt tähelepanu tööohutusele. Peame oluliseks, et töökeskkond oleks ohutu, töötajasõbralik ning motiveeriv.

September on Stelli kontoris spordikuu ning pühendame enam tähelepanu liikumisele. Esitame liikumise väljakutseid nagu sammude kogumine ning korraldame ühiseid treeninguid. Lisaks on alati loengud tervisliku toitumise ja vaimse heaolu teemadel.

Ka teistel kuudel korraldame tervislikke harjumusi edendavaid väljakutseid, tellime büroosse värskeid puuvilju ja võimaldame töötajatele kontoris massaažiteenust.

Tervise edendamise kohta töökohal saad lugeda SIIT