+372 661 8000 | info@stell.ee

Me oleme kinnisvarakeskkonna
juhtimise ettevõte

Täname usalduse eest ja soovime lennukat aastat

Kliendid soovitavad Stelli

Stell viib iga-aastaselt läbi kliendikogemuse uuringut. Uuringu eesmärgiks on mõõta klientide rahulolu ja koguda tagasisidet meie teenuste kohta. Uuringu valimi määramisel ja küsimustiku koostamisel lähtume rahvusvahelisest metoodikast, mille üheks peamiseks mõõdikuks on soovitusindeks ehk Net Promoter Score (NPS). NPS näitab meile lojaalsete klientide suhtarvu.

Hea meel on tõdeda, et hoolimata keerulistest tervisekriisi aastatest oleme säilitanud klientide usalduse. Võrreldes 2020. aastaga on NPS mõne pügala võrra langenud, kuid võrreldes 2019. aastaga oleme siiski teinud midagi, mis on meie klientidele rohkem meelepärane olnud.

Usaldusväärsus ja hea maine on pikaajalise partnerluse alustalad. Stellis peame oluliseks, et läbi meie teenuste oleks hoitud ka kliendi hea maine ning vara. Usalduslik koostöö võimaldab jõuda alati parimate teenuselahendusteni.

 

Professionaalsus, teenuste järjepidevus ja kvaliteet

Ettevõttena panustame tugevasti teenuse juhtide ja põhitöötajate professionaalsuse tõstmisele. Oleme mõistnud, et teenustega rahulolu algab pädevatest, pühendunud töötajatest, kes loovad hea kliendisuhte. Üha enam on meile oluline, et suudame kliendi kinnisvaraga seonduvaid probleeme ennetada. Eriti oluliseks muutus see viimastel kriisiaastatel, mil pidime kiiresti kohanema koostöös oma klientidega.

Muutuvates oludes töötajaskonna säilitamiseks viisime eelmise aasta lõpus läbi vaktsineerimiskampaania, mille tulemusena alustame seda aastat veelgi tugevama meeskonnana, kes suudab järjepidevalt osutada teenuseid oma klientidele.

Lisaks oleme astumas mitmeid samme, mis aitavad meil veelgi paremini lahendada erinevaid kinnisvaraga seotud muresid. Näiteks juurutame esimese kvartali jooksul Stelli töökäskude ohjamise tarkvara, et viia hooldustööde planeerimine ja seire ning seeläbi ka kvaliteet järgmisele tasemele. Jätkame panustamist põhitöötajate koolitamisesse olles seadnud ambitsioonika eesmärgi, et 90% meie puhastusteenindajatest oleks läbinud koolituse.

Lubame, et jätkame ka sel aastal ettevõtte arendamist, et tagada kõrgetasemeline, järjepidev teenus praegustele kui ka uutele klientidele.